KVL SR Portal : Komora veterinárnych lekárov SR
Slideshow

Vážená členka KVL SR, Vážený člen KVL SR, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v roku 2015 sa končí trojročné obdobie vzdelávacieho cyklu, za ktoré má súkromný veterinárny lekár získať najmenej 300 bodov.

Z tohto dôvodu Vám dávame do pozornosti kontrolu Vášho bodového stavu na Vašom konte. Kontrolu môžete previesť na www.kvlsr.sk po prihlásení sa, prideleným heslom do intranetu, v sekcii celoživotné vzdelávanie – absolvovaná účasť. V prípade zistených nezrovnalostí prosím kontaktujte sekretariát KVL SR.
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Elektronická prihláška na workshop Imobilizácia zvierat vo veterinárnej praxi V.

Elektronická prihláška je prístupná po prihlásení.
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ

Server SSL Certificate