KVL SR Portal : Komora veterinárnych lekárov SR
Slideshow

Vrátenie registračného poplatku za „staré pasy“ spoločenských zvierat

Bližšie informácie po prihlásení
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Pomenovanie služby v elektronickej registračnej pokladnici.

Stanovisko Ministerstva financií konkrétne pre veterinárov 
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Vážená členka KVL SR, Vážený člen KVL SR, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v roku 2015 sa končí trojročné obdobie vzdelávacieho cyklu, za ktoré má súkromný veterinárny lekár získať najmenej 300 bodov.

Z tohto dôvodu Vám dávame do pozornosti kontrolu Vášho bodového stavu na Vašom konte. Kontrolu môžete previesť na www.kvlsr.sk po prihlásení sa, prideleným heslom do intranetu, v sekcii celoživotné vzdelávanie – absolvovaná účasť. V prípade zistených nezrovnalostí prosím kontaktujte sekretariát KVL SR.
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ

Server SSL Certificate