KVL SR Portal : Komora veterinárnych lekárov SR
Slideshow

Elektronická prihláška - DERMATOLÓGIA I. - 1.-2.4.2017 Bratislava - člen KVL SR

Elektronická prihláška je pre členov KVL SR dostupná po prihlásení
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

FVE position on use of medicines in the absence of authorised products

Vážené kolegyne, kolegovia. Z pomerne rozsiahlej agendy FVE by sme Vám radi častejšie prinášali aktuálne informácie, najmä také, ktoré sú pre súkromných veterinárnych lekárov relevantné. Z takéhoto “súdka” je aj stanovisko FVE v súvislosti s pripravovanou zmeny legislatívy pri použití registrovaných veterinárnych liečiv v zmysle tzv. Kaskády.  
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ

Server SSL Certificate