KVL SR Portal : Komora veterinárnych lekárov SR
Slideshow

Stanovisko k zákonu o lieku.

Podrobnosti po prihlásení.
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

WVA Factsheet on Animal Welfare issues - Owned and Unowned Free-Roaming Dogs

Dear WVA Members,   The WVA Working Group on Animal Welfare is preparing number of factsheets aiming to provide a short pithy document in lay language about a specific global Animal Welfare issues to draw attention of veterinarians and the public around the world.   Please find attached the link to the first WVA Factsheet on Owned and Unowned Free-Roaming Dogs. Please help the WVA to disseminate this factsheet further.   More factsheets to follow. 
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Info o novele zákona o lieku

Zmena zákona o liekoch   Dňa 19.10.2016 bola Národnou radou SR schválená novela zákona o lieku, ktorou sa má zabrániť reexportu kategorizovaných humánnych liekov. Pôvodný návrh novely, ktorý bol schválený NR SR v prvom čítaní znemožnil veterinárnemu lekárovi získanie kategorizovaného humánneho lieku.

  Po apelácii zo strany KVL SR, ktorá navrhovala buď 
- umožnenie získania kategorizovaného humánneho lieku veterinárnym lekárom cez veľkodistribútora s podmienkou osobitnej evidencie, alebo
- umožnením predpisovania humánneho lieku na veterinárny lekársky predpis a jeho následného výdaja vo verejnej lekárni,
bol návrh novely v druhom čítaní zmenený poslaneckým návrhom tak, že
- umožňuje získať veterinárnemu lekárovi kategorizovaný humánny liek od držiteľa registrácie humánneho lieku.

Nakoľko si KVL SR uvedomuje nevhodnosť tejto právnej úpravy pre účely výkonu súkromných veterinárnych činností, iniciovala rokovania o ďalšej zmene zákona o lieku, v ktorej by sa daná problematika upravila v súlade s potrebami praxe.
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ

Server SSL Certificate