KVL SR Portal : Komora veterinárnych lekárov SR
Slideshow

OIE Press Release: Launch of the 2017 OIE Photo Competition

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) nám oznámila, že spúšťa OIE fotosúťaž pre rok 2017 na tému „Animal health and welfare, beyond the cliché“. V súťaži budú preferované fotografie ilustrujúce interakcie medzi ľuďmi a zvieratami, týkajúce sa činností odborníkov na zdravie zvierat a welfare zvierat. Do súťaže sa môžu zapojiť úradní veterinárni lekári, súkromní veterinárni lekári ako aj študenti nad 18 rokov študujúci na fakultách veterinárnej medicíny.   V prípade záujmu kolegov alebo študentov zapojiť sa do tejto súťaže je potrebné aby každý individuálne postupoval tak, ako je to uvedené v tomto maile nižšie. 
Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ

Server SSL Certificate