KVL SR Portal : Aktuality

Aktuality


Vykonávajúce rozhodnutie Komisie 2019/1373 ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch.

Dňa 23.8.2019 bolo publikované Vykonávajúce rozhodnutie Komisie 2019/1373 ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, kde je uvedená aj aktuálna regionalizácia, vrátane Slovenska. 

28.08.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Informácie o Africkom more ošípaných na Slovensku

Prvotná informácia o výskyte afrického moru ošípaných na Slovensku 

25.07.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Nové žiadanky na laboratórne vyšetrenie aviárnej influenzy

V prílohe zasielam nové žiadanky na laboratórne vyšetrenie aviárnej influenzy, ktoré boli avizované na školení v marci:

1. Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí na aviárnu influenzu a pseudomor hydiny
https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/10_LD_02-01.pdf

2. Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie voľne žijúcich vtákov na aviárnu influenzu a pseudomor
https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/10_LD_04-01.pdf

  K žiadankám je pripravené aj malé usmernenie a v prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte - MVDr. Marta Bedriová +421 905 338 913

Žiadanky je potrebné používať už od 1.7.2019, aby sme za druhý polrok 2019 mali čo najkompletnejšie dáta pre AI vo VIS databáze.

Pre prístup k žiadankám stlačte "Čítajte ďalej" v pravom dolnom rohu.

04.07.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Potvrdenie o účasti na XIX. kongrese KVL SR, 31.5.-2.6.2019 - Hotel Grand jasná

Na tomto mieste si môžu účastníci – kongresu vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

20.06.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ