KVL SR Portal : Aktuality

Aktuality


Elektronická prihláška - DERMATOLÓGIA I. - 1.-2.4.2017 Bratislava - člen KVL SR

Elektronická prihláška je pre členov KVL SR dostupná po prihlásení

19.03.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

FVE position on use of medicines in the absence of authorised products

Vážené kolegyne, kolegovia. Z pomerne rozsiahlej agendy FVE by sme Vám radi častejšie prinášali aktuálne informácie, najmä také, ktoré sú pre súkromných veterinárnych lekárov relevantné. Z takéhoto “súdka” je aj stanovisko FVE v súvislosti s pripravovanou zmeny legislatívy pri použití registrovaných veterinárnych liečiv v zmysle tzv. Kaskády.  

13.03.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

OIE Press Release: Launch of the 2017 OIE Photo Competition

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) nám oznámila, že spúšťa OIE fotosúťaž pre rok 2017 na tému „Animal health and welfare, beyond the cliché“. V súťaži budú preferované fotografie ilustrujúce interakcie medzi ľuďmi a zvieratami, týkajúce sa činností odborníkov na zdravie zvierat a welfare zvierat. Do súťaže sa môžu zapojiť úradní veterinárni lekári, súkromní veterinárni lekári ako aj študenti nad 18 rokov študujúci na fakultách veterinárnej medicíny.   V prípade záujmu kolegov alebo študentov zapojiť sa do tejto súťaže je potrebné aby každý individuálne postupoval tak, ako je to uvedené v tomto maile nižšie. 

28.02.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Kalendárium 2017

 

26.01.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ