KVL SR Portal : Aktuality

Aktuality


S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že nás navždy opustil MVDr. Juraj Koráň. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 22.5.2019 o 11.00 hodine v Košickom krematóriu- Zelený dvor.

20.05.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Zoznam tretích krajín oprávnených dovážať mačky, psy a fretky do EÚ

Európska komisia aktualizovala svoj zoznam tretích krajín oprávnených dovážať mačky, psy a fretky do EÚ

Vykonávacie rozhodnutie Komisie bolo uverejnené 18. februára 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorým sa aktualizuje zoznam tretích krajín povolených na dovoz psov, mačiek a fretiek do Únie. Všetky zásielky zvierat, ktoré majú povolenie na dovoz do Únie, musia pochádzať z akéhokoľvek územia alebo tretích krajín, ktoré sú uvedené v týchto zoznamoch (príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/659). Nové vykonávacie rozhodnutie ako také stanovuje nový vzor veterinárneho osvedčenia, ktorý vyplní a podpíše úradný veterinárny lekár. Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. júla 2019.

15.05.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Pozvánka na XIX. Kongres KVL SR 31.5.-2.6.2019 hotel GRAND Jasná

Elektronická prihláška pre členov KVL SR je dostupná po prihlásení. 

01.05.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Platobná povinnosť členov KVL SR na rok 2019

Platobná povinnosť pre riadnych členov KVL SR a členov s pozastavenou registráciou na rok 2019. Upozorňujeme, že platba má byť na účet KVL SR pripísaná najneskôr do 15. 3. 2019. 

14.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty z workshopu ENDOSKOPIA psov a mačiek 2.3.2019 Košice

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu ENDOSKOPIA psov a mačiek 2.3.2019 Košice vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

09.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty z workshopu USG psov a mačiek pre začiatočníkov 2.3.2019 Košice

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu USG psov a mačiek 2.3.2019 Košice vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

09.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty z workshopu RTG psov a mačiek základný 2.3.2019 Košice

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu RTG psov a mačiek 2.3.2019 Košice vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

09.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty z workshopu USG psov a mačiek pre mierne pokročilých 3.3.2019 Košice

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu USG psov a mačiek 3.3.2019 Košice vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

09.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty z workshopu RTG psov a mačiek pre pokročilých 3.3.2019 Košice

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu RTG psov a mačiek 3.3.2019 Košice vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

09.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ