KVL SR Portal : Aktuality

Aktuality


Nové žiadanky na laboratórne vyšetrenie aviárnej influenzy

V prílohe zasielam nové žiadanky na laboratórne vyšetrenie aviárnej influenzy, ktoré boli avizované na školení v marci:

1. Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí na aviárnu influenzu a pseudomor hydiny
https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/10_LD_02-01.pdf

2. Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie voľne žijúcich vtákov na aviárnu influenzu a pseudomor
https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/10_LD_04-01.pdf

  K žiadankám je pripravené aj malé usmernenie a v prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte - MVDr. Marta Bedriová +421 905 338 913

Žiadanky je potrebné používať už od 1.7.2019, aby sme za druhý polrok 2019 mali čo najkompletnejšie dáta pre AI vo VIS databáze.

Pre prístup k žiadankám stlačte "Čítajte ďalej" v pravom dolnom rohu.

04.07.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Potvrdenie o účasti na XIX. kongrese KVL SR, 31.5.-2.6.2019 - Hotel Grand jasná

Na tomto mieste si môžu účastníci – kongresu vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

20.06.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Národný program eradikácie besnoty

Informácie o postupe humánnych lekárov a veterinárnych lekárov pri poranení človeka zvieraťom. 

07.06.2019 Odborné informácieČítajte ďalej...

Aktualizácia zoznamu tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek do EÚ

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/294, ktorým sa stanovuje zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek do Únie a vzor certifikátu zdravia zvierat na takýto dovoz. 

15.05.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Pozvánka na XIX. Kongres KVL SR 31.5.-2.6.2019 hotel GRAND Jasná

Elektronická prihláška pre členov KVL SR je dostupná po prihlásení. 

01.05.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Platobná povinnosť členov KVL SR na rok 2019

Platobná povinnosť pre riadnych členov KVL SR a členov s pozastavenou registráciou na rok 2019. Upozorňujeme, že platba má byť na účet KVL SR pripísaná najneskôr do 15. 3. 2019. 

14.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty z workshopu ENDOSKOPIA psov a mačiek 2.3.2019 Košice

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu ENDOSKOPIA psov a mačiek 2.3.2019 Košice vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

09.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty z workshopu USG psov a mačiek pre začiatočníkov 2.3.2019 Košice

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu USG psov a mačiek 2.3.2019 Košice vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

09.03.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ