KVL SR Portal : Aktuality

Aktuality


Pozvánka na odborno-spoločensko-športové podujatie veterinárov Beskydy + lyžiarske preteky - 15.-16.2.2019

13. ročník odborno - spoločensko - športového podujatia veterinárov regiónu Beskydy dňa 15.2.2019 v Dolnom Kubíne a lyžiarske preteky na Kubínskej holi dňa 16.2.2019. Prijláška v prílohe. 

21.01.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Povinné zverejňovanie voľných pracovných miest - informácia

Kolegyne / kolegovia

Od 01.01.2019 v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný nahlásiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza.
V praxi to znamená, že ak budete hľadať nového zamestnanca, ste povinní nahlásiť túto informáciu (máte viacero možností):

1. online prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk Po jednoduchej a bezplatnej registrácii v systéme ISTP (Registrácia v ISTP.sk) môžete bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať vaše ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie,
2. alebo vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorú prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty môžete zaslať na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
3. alebo podľa informácie z UPSVaR BA stačí ak je voľné pracovné miesto uverejnené na profesii, alebo kariera.sk

(podrobnejšie na: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13222 a https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi/nahlaska-volneho-pracovneho-miesta.html?page_id=12967 

20.01.2019 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Celoslovenské veterinárne lyžiarske preteky 2019

Dolný Kubín - 15.-16. február 2019 

19.12.2018 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ