KVL SR Portal : Aktuality

Aktuality


Certifikáty Cytológia vo veterinárnej praxi Workshop

Nedeľa 18.3.2018, Aula ŠVPS SR, Baratislava 

20.03.2018 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Zákon č.39/2009 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

21. februára 2018 vláda SR prerokovala na 89. schôdzi ako ako bod č. 8. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vláda poverila predsedu predložiť vládny návrh zákona do Národnej rady Slovenskej republiky na ďalšie prerokovanie. Legislatívny proces budeme sledovať. 

26.02.2018 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

CELOSLOVENSKÝ VETERINÁRNY PLES 2018

Celoslovenský veterinárny ples - 19.januára 2018 v spoločenskej dvorane PALACE - Sliač 

29.12.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty - Sonografický workshop - 22.10.2017 Piešťany

Na tomto mieste si môžu účastníci – Sonografického workshopu v Piešťanoch vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

05.12.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty - Sonografický kongres - 21.10.2017 Piešťany

Na tomto mieste si môžu účastníci – Sonografický kongres Piešťany 21.10.2017 vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

05.12.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty - DERMATOLÓGIA II. časť 2017

Na tomto mieste si môžu účastníci – DERMATOLÓGIA II. časť Žilina 16.-17. septembra 2017 vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

14.10.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty - Veterinárna starostlivosť vo včelárstve 10.6.2017 - Liptovský Hrádok

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu Veterinárna starostlivosť vo včelárstve vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

30.06.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Správa FAO ohľadom AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH

Vážené kolegyne, kolegovia Naše členstvo vo WVE (Svetová Veterinárna Organizácia) nám okrem iných benefitov dáva možnosť získavať aktuálne a veľmi praktické informácie takpovediac z prvej ruky. Veľmi aktuálnym príkladom je priložená správa FAO (Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo pod hlavičkou OSN) ohľadom Afrického moru ošípaných. Situácia v okolitých štátoch- Ukrajina/poľsko je naozaj kritická a každoročne sa posúva hranica výskytu tohoto ochorenia u voľne žijúcich suidov o cca 20 km. Je teda takmer nevyhnutnou otázkou času, keď sa s týmto problémom budeme potýkať aj u nás.  V prílohe nájdete hoci rozsiahly ale ucelený a najmä vysoko aktuálny materiál o tomto ochorení. 

23.06.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ