KVL SR Portal : Aktuality

Aktuality


Certifikáty - Veterinárna starostlivosť vo včelárstve 10.6.2017 - Liptovský Hrádok

Na tomto mieste si môžu účastníci – workshopu Veterinárna starostlivosť vo včelárstve vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

30.06.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Správa FAO ohľadom AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH

Vážené kolegyne, kolegovia Naše členstvo vo WVE (Svetová Veterinárna Organizácia) nám okrem iných benefitov dáva možnosť získavať aktuálne a veľmi praktické informácie takpovediac z prvej ruky. Veľmi aktuálnym príkladom je priložená správa FAO (Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo pod hlavičkou OSN) ohľadom Afrického moru ošípaných. Situácia v okolitých štátoch- Ukrajina/poľsko je naozaj kritická a každoročne sa posúva hranica výskytu tohoto ochorenia u voľne žijúcich suidov o cca 20 km. Je teda takmer nevyhnutnou otázkou času, keď sa s týmto problémom budeme potýkať aj u nás.  V prílohe nájdete hoci rozsiahly ale ucelený a najmä vysoko aktuálny materiál o tomto ochorení. 

23.06.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Certifikáty - XVII. Kongres KVL SR Jasná 26.-.28.mája 2017

Na tomto mieste si môžu účastníci – XVII. Kongresu KVL SR vytlačiť svoj certifikát o účasti. (nájsť svoj certifikát a dať vytlačiť aktuálnu stranu) 

18.06.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Vážené kolegyne, kolegovia.
S radosťou by sme Vás chceli informovať, že MVDr. Pavol Valašek, viceprezident KVL SR splnil potrebné kritériá a stal sa jedným z členov návštevných skupín (ako praktizujúci veterinárny lekár), ktoré vykonávajú evauláciu veterinárnych fakúlt a univerzít v Európe, ale aj za jej hranicami.

Keďže UEVP (Únia európskych veterinárnych praktikov, najväčšia sekcia FVE) oslovila jendotlivých delegátov na nominácie, Dr. Valašek prejavil o túto prácu záujem a s podporou ako našej , tak Českej komory vet. lekárov (konkrétne jej prezidenta- MVDr. Karla Daniela, ktorý v tejto pozícii pôsobil dlhé obdobie a jeho odporúčanie bolo prejavom veľkej dôvery) absolvoval pomerne rozsiahly e-learning so zameraním na platnú legislatívu veterinárneho establišmentu a priebehu evaulácie veternárnych fakúlt. Toto vzdelávanie bolo zakončené online testom, ktorý Dr. Valašek úspešne zvládol a tak je dnes len otázkou času, kedu bude pridelený na svoju prvú pracovnú misiu. Veríme, že aj takto bude môcť dôstojne reprezentovať našu komoru a zvyšovať naše renomé v celoeurópskej veterinárnej komunite. 

15.06.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Medzinárodný veterinárny maratón 12.8.2017 Poľsko

International Mountain Marathon 

20.04.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Aktuálna situácia k pripravovanej novele zákona o lieku.

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som vás informoval o dianí okolo zákona 362/ 2011 Zb., teda zákona o lieku. Snažíme sa s viceprezidentom komory, Dr. Valaškom, okrem iných tém, diskutovať s vami a informovať aj o legislatíve na schôdzach regionálnych komôr. Vysvetľujeme našu činnosť v legislatívnom procese spomenutého zákona, ale nedá mi, aby som Vás neinformoval aj touto cestou o aktuálnom stave. Vzhľadom k našim upozorneniam o problematickej dostupnosti, až nedostupnosti humánnych kategorizovaných liekov pre veterinárneho lekára a ďalším krokom, ktoré sme podnikli , sme dosiahli výrazný pokrok v jednaniach o ďalšej novele zákona o lieku. Pracovná skupina, ktorá novelu pripravuje obrdžala od nás pripomienky, ktoré by mali napraviť súčasný, neakceptovateľný stav. Aj vzhľadom k rešpektovaniu pôvodného zámeru novely schválenej parlamentom 19.10.2016 dospela spomínaná pracovná skupina k záveru, že bude podporovať jedno z našich riešení daného problému a to vrátenie možnosti preskripcie humánnych kategorizovaných liekov na veterinárny recept. Teda v tomto bode návrat do situácie spred roka 2011. Som veľmi rád, že naša enormná snaha, vynakladaná od septembra 2016 prináša reálnu nádej a ako mi bolo oznámené z ministerstva zdravotníctva, konsenzuálny súhlas pracovnej skupiny o vyriešenie daného problému.

06.04.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

FVE position on use of medicines in the absence of authorised products

Vážené kolegyne, kolegovia. Z pomerne rozsiahlej agendy FVE by sme Vám radi častejšie prinášali aktuálne informácie, najmä také, ktoré sú pre súkromných veterinárnych lekárov relevantné. Z takéhoto “súdka” je aj stanovisko FVE v súvislosti s pripravovanou zmeny legislatívy pri použití registrovaných veterinárnych liečiv v zmysle tzv. Kaskády.  

13.03.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ