KVL SR Portal : Aktuality

Aktuality


Vážené kolegyne, kolegovia.
S radosťou by sme Vás chceli informovať, že MVDr. Pavol Valašek, viceprezident KVL SR splnil potrebné kritériá a stal sa jedným z členov návštevných skupín (ako praktizujúci veterinárny lekár), ktoré vykonávajú evauláciu veterinárnych fakúlt a univerzít v Európe, ale aj za jej hranicami.

Keďže UEVP (Únia európskych veterinárnych praktikov, najväčšia sekcia FVE) oslovila jendotlivých delegátov na nominácie, Dr. Valašek prejavil o túto prácu záujem a s podporou ako našej , tak Českej komory vet. lekárov (konkrétne jej prezidenta- MVDr. Karla Daniela, ktorý v tejto pozícii pôsobil dlhé obdobie a jeho odporúčanie bolo prejavom veľkej dôvery) absolvoval pomerne rozsiahly e-learning so zameraním na platnú legislatívu veterinárneho establišmentu a priebehu evaulácie veternárnych fakúlt. Toto vzdelávanie bolo zakončené online testom, ktorý Dr. Valašek úspešne zvládol a tak je dnes len otázkou času, kedu bude pridelený na svoju prvú pracovnú misiu. Veríme, že aj takto bude môcť dôstojne reprezentovať našu komoru a zvyšovať naše renomé v celoeurópskej veterinárnej komunite. 

15.06.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Medzinárodný veterinárny maratón 12.8.2017 Poľsko

International Mountain Marathon 

20.04.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Aktuálna situácia k pripravovanej novele zákona o lieku.

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som vás informoval o dianí okolo zákona 362/ 2011 Zb., teda zákona o lieku. Snažíme sa s viceprezidentom komory, Dr. Valaškom, okrem iných tém, diskutovať s vami a informovať aj o legislatíve na schôdzach regionálnych komôr. Vysvetľujeme našu činnosť v legislatívnom procese spomenutého zákona, ale nedá mi, aby som Vás neinformoval aj touto cestou o aktuálnom stave. Vzhľadom k našim upozorneniam o problematickej dostupnosti, až nedostupnosti humánnych kategorizovaných liekov pre veterinárneho lekára a ďalším krokom, ktoré sme podnikli , sme dosiahli výrazný pokrok v jednaniach o ďalšej novele zákona o lieku. Pracovná skupina, ktorá novelu pripravuje obrdžala od nás pripomienky, ktoré by mali napraviť súčasný, neakceptovateľný stav. Aj vzhľadom k rešpektovaniu pôvodného zámeru novely schválenej parlamentom 19.10.2016 dospela spomínaná pracovná skupina k záveru, že bude podporovať jedno z našich riešení daného problému a to vrátenie možnosti preskripcie humánnych kategorizovaných liekov na veterinárny recept. Teda v tomto bode návrat do situácie spred roka 2011. Som veľmi rád, že naša enormná snaha, vynakladaná od septembra 2016 prináša reálnu nádej a ako mi bolo oznámené z ministerstva zdravotníctva, konsenzuálny súhlas pracovnej skupiny o vyriešenie daného problému.

06.04.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

FVE position on use of medicines in the absence of authorised products

Vážené kolegyne, kolegovia. Z pomerne rozsiahlej agendy FVE by sme Vám radi častejšie prinášali aktuálne informácie, najmä také, ktoré sú pre súkromných veterinárnych lekárov relevantné. Z takéhoto “súdka” je aj stanovisko FVE v súvislosti s pripravovanou zmeny legislatívy pri použití registrovaných veterinárnych liečiv v zmysle tzv. Kaskády.  

13.03.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

OIE Press Release: Launch of the 2017 OIE Photo Competition

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) nám oznámila, že spúšťa OIE fotosúťaž pre rok 2017 na tému „Animal health and welfare, beyond the cliché“. V súťaži budú preferované fotografie ilustrujúce interakcie medzi ľuďmi a zvieratami, týkajúce sa činností odborníkov na zdravie zvierat a welfare zvierat. Do súťaže sa môžu zapojiť úradní veterinárni lekári, súkromní veterinárni lekári ako aj študenti nad 18 rokov študujúci na fakultách veterinárnej medicíny.   V prípade záujmu kolegov alebo študentov zapojiť sa do tejto súťaže je potrebné aby každý individuálne postupoval tak, ako je to uvedené v tomto maile nižšie. 

28.02.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Kalendárium 2017

 

26.01.2017 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...

Monitoring IBR v roku 2014 - usmernenie

Zmena fakturácie IBR. Viac v prílohe... 

29.06.2014 Oznamy KVLSRČítajte ďalej...
Prejdi do CRSZ