KVL SR Portal : Zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK/DLK

Zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK/DLK

Menný zoznam veterinárnych lekárov,

ktorí absolvovali skúšku posudzovateľov DBK/DLK


MVDr. Adamať Dalibor
Zemianské Podhradie 229
č.t. 0905/707636
e-mail: dadamat@centrum.sk

MVDr. Bajužik Branislav
Dubová 33, Žilina
č.t. 0903 503825
e-mail: bajuzik@hotmail.com

MVDr. Chorváth Juraj
Veterná 55, Martin
č.t. 0903 612228
e-mail: juraj.chorvath@gmail.com

MVDr. Inštitoris Ivan
Remeselnícka 4, 949 01 Nitra
č.t. 0911 645178
e-mail: vaii@stonline.sk

MVDr. Kučkovská Lucia
Studená 1, Piešťany
č.t. 0905220540
e-mail: luciakuckovska@gmail.com

MVDr. Tomáš Krupa
Slanická 465 Námestovo
č.tel: 0908694614.
e-mail: krupa@oravet.sk

Prof. MVDr. Ledecký Valent CSc.
Košické Oľšany 262
č.t. 0903 606016
e-mail: ledecky@uvm.sk

MVDr. Lepeň Ľubomír
Istrijská 17, Bratislava
č.t. 0903 754581
e-mail: l.lepen@pobox.sk

MVDr. Macenauer Zdenek
Štefánikova 17, Senica
č.t. 0905 619899
e-mail: macenauer@stonline.sk

MVDr. David Michalák
Ul.Mieru 552/70, Očová
č.t. 0907 280474
e-mail: michalakdavid@gmail.com

MVDr. Nemček Juraj
J.Švermu 21, 960 01 Zvolen
č.t. 0905 267425
e-mail: nemcek.juraj@stonline.sk

MVDr. Pagáč Matúš
Odborárske nám. 4, Bratislava
č.t. 0903 780708
e-mail: matus.pagac@gmail.com

MVDr. Paluš Juraj
J.Milca 42, , Žilina
č.t. 0903 944333
e-mail: jpalus@host.sk

MVDr. Pašek Ivan
Zvieracia klinika Pašek
Orešianska 1/A, Trnava
č.t. 0948 388388
e-mail: klinika@zkp.sk

MVDr. Paulíny Vladimír
Štefánikovo nábr. 1, Banská Bystrica
č.t. 0905 770137
e-mail: vpauliny@gmail.com

MVDr. Petrík Miroslav
K amfiteátru 8, Prešov
č.t. 0905 341107
e-mail: infovet@infovet.sk

MVDr. Norbert Roth
Športová 76, 929 01 Dunajská Streda
č.t. 0905 724018
e-mail: swnorbi@isternet.sk

MVDr. Smatana Ladislav
Školská 60, Bojnice
č.t. 0905 721677
e-mail: vetprax@veterina-bojnice.sk

MVDr. Imrich Šoltés CSc.
Tr. KVP 7, 040 23 Košice
č.t. 0905 321270
e-mail: cassovet@post.sk

MVDr. Talajka Jozef
Bilíkova 11, Bratislava
č.t. 0911 242838
e-mail: talajka.ahavet@gmail.com

MVDr. Valašek Pavol
Gessayova 3, Bratislava
č.t. 0908 751945
e-mail: valasek@vetpoint.skPrejdi do CRSZ