KVL SR Portal : IS 1/2017

IS 1/2017


Otázky:
Ako hodnotite nové číslo IS 1/2017 ? (hodnotenie od 1 do 10 - 1 najhoršie 10 najlepšie )
Ktorá téma Vás najviac zaujala ( vypisať)
Ktorý odborný článok by ste vyhodnotili ako najlepší *
Akú tému by ste zaradili do ďaľšieho čísla
Čo by ste zmenili na súčasnom koncepte IS?
Dostali ste nové číslo IS 1/2017
Prejdi do CRSZ