KVL SR Portal : Endoskopia jar 19 nečlen

Endoskopia jar 19 nečlen

Zoznam prihlásených

Info:

Organizačné zabezpečenie workshopu:

Vložné pre nečlenov KVL SR na jeden workshop:

200,-€ (bez DPH 166,67 €; DPH 33,33 €) vložné So+Ne 400,-€ s DPH

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii. Platba bude realizovaná cez registračnú pokladnicu.

Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:

Vzdelávacie poukazy + hotovosť alebo len hotovosť

Upozorňujeme, že v prípade nedoloženia vzdelávacích poukazov (vlastných) bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti. Na seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu 22.2.2019. Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 22.2.2019 stanovený na 30,-€.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na kombináciu worshopov.

Cena vložného zahŕňa: obed, občerstvenie, prenájom priestorov, certifikát.

Bodové ohodnotenie KVL SR každého workshopu je 45 bodov.

Maximálna kapacita každého workshopu ja 12 účastníkov.

Po prihlásení prvých 12 účastníkov bude elektronické prihlasovanie ukončené. Na workshope sa môžu zúčastniť len prihlásení účastníci.


* - povinné polia
Vaše údaje
*
*
*
*
*
*

Súhlas s podmienkami platby a propozíciami *
Prejdi do CRSZ