KVL SR Portal : Sono jeseň 2017 nečlen-nedeľa poobede

Sono jeseň 2017 nečlen-nedeľa poobede

Zoznam prihlásených

Info:

Elektronická prihláška na Sonografický workshop - nedeľa 22.10.2107 v čase 12:00-16:00 hod.


Organizačné zabezpečenie:
vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou. V prípade použitia vzdelávacích poukazov (možná kombinácia platby) je potrebné vzdelávacie poukazy s Vaším menom priniesť priamo na miesto a odovzdať ich pri registrácii. Upozorňujeme, že v prípade nedoloženia vzdelávacích poukazov pri kombinovanej platbe, bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti.

Na seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu: 13.10.2017. Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná! Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 13. 10. 2017 (vrátane).

Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 13. 10. 2017 stanovený na 20 € (storno poplatok akceptujete Vašou písomnou registráciou). Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

VLOŽNÉ:

Sobota + nedeľa 21-22..10.2017 vložné pre nečlenov KVL SR (2 dni): 250,- € s DPH (bez DPH 208,33 €; DPH 41,67€)

Bodové ohodnotenie Sonografického kongresu KVL SR (sobota + nedeľa): 130 bodov

Nedeľa WORKSHOP 22.10.2017 vložné pre nečlenov KVL SR (1 deň): 200,- € s DPH (bez DPH 166,67 €; DPH 33,33 €)

Bodové ohodnotenie Sonografického kongresu KVL SR (nedeľa) - WORKSHOP: 45 bodov

Nedeľný workshop je obmedzený na 12 účastníkov.

Informácie k platbám:
- zaregistrovaním sa priamo na mieste alebo po termíne 13. 10. 2017 sa vložné navyšuje o príplatok 20 €;
- upozorňujeme, že pri platbe (bez Vašej predchádzajúcej registrácie) sa pri navýšenom vložnom nedajú uplatniť vzdelávacie a ani iné firemné poukazy.

Cena vložného zahŕňa: v sobotu obed, 1x občerstvenie počas prestávok, v nedeľu 1x obed, v sobotu aj v nedeľu vstup do prednáškovej miestnosti, výstavných priestorov, prenájom priestorov, certifikát. Certifikáty si budú prítomní účastníci môcť stiahnuť po absolvovaní kongresu na stránke www.kvlsr.sk

Ubytovanie podobne ako v minulosti si účastníci konferencie objednávajú individuálne.
Doporučené hotely: Hotel Satelit Tel.: 033/7725833; Balnea Grand Tel.: 033 /775 7733
Balnea Splendid Tel.: 033 /775 7733; Hotel Magnólia Tel.: 033 /324 3122

Hotel Satelit je v centre mesta, hotely Balnea sú na Kúpeľnom ostrove v blízkosti Spoločenského centra, hotel Magnólia na pešej zóne v blízkosti skleného mostu na ostrov. Je možné objednať si ubytovanie aj v iných ubytovacích zariadeniach Slovenských liečebných kúpeľov, ako aj v iných hoteloch a penziónoch Piešťan.

V prípade Vašich otázok, týkajúcich sa Sonografického kongresu, nás môžete kontaktovať buď e-mailom: kvlsr@kvlsr.sk, alebo na telefónnych číslach sekretariátu: 02-65 44 32 12, 0903 895 003, 0907 320 010.


* - povinné polia
Vaše údaje
*
*
*
*
*
*

Som účastníkom Sonografického kongresu, konaného v sobotu 21.10.2017 *
Súhlas s podmienkami platby a propozíciami: *
Prejdi do CRSZ