KVL SR Portal : USG jeseň 2019 - sobota nečlen

USG jeseň 2019 - sobota nečlen

Zoznam prihlásených

Info:

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez registračnú pokladňu.

Neplaťte bankovým prevodom ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou.
V prípade použitia vzdelávacích poukazov (možná kombinácia platby) je potrebné vzdelávacie poukazy s Vaším menom priniesť priamo na miesto a odovzdať ich pri registrácii. Upozorňujeme, že v prípade nedoloženia vzdelávacích poukazov pri kombinovanej platbe, bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti.

Na kongres sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu: 11.10.2019. Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná! Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 11. 10. 2019 (vrátane).

Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 11. 10. 2019 stanovený na 20,- € (storno poplatok akceptujete Vašou písomnou registráciou). Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

Sobota 19.10.2019 vložné pre nečlenov KVL SR (1 deň): 150,- € s DPH (bez DPH 125,- €; DPH 25,- €)
Riadni študenti 2. stupňa denného štúdia UVLF (1 deň): 50,- € s DPH (podmienkou účasti študenta je zaslanie potvrdenia o návšteve školy na: kvlsr@kvlsr.sk, do: 11.10.2019)

Informácie k platbám:
- zaregistrovaním sa priamo na mieste alebo po termíne 11. 10. 2019 sa vložné navyšuje o
príplatok 20,- €;
- upozorňujeme, že pri platbe (bez Vašej predchádzajúcej registrácie) sa pri navýšenom vložnom
nedajú uplatniť vzdelávacie poukazy KVL SR.

Cena vložného zahŕňa:
USG kongres v sobotu obed, 1x občerstvenie počas prestávok, vstup do prednáškovej miestnosti, výstavných priestorov, prenájom priestorov, certifikát.

Bodové ohodnotenie Sonografického kongresu KVL SR (sobota): 40 bodov


* - povinné polia
Vaše údaje
*
*
*
*
*
*

Súhlas s podmienkami platby a propozíciami *
Prejdi do CRSZ