KVL SR Portal : Cytológia vo veterinárnej praxi jeseň 2018 - kongres sobota 10.11.2018 studenti a doktorandi

Cytológia vo veterinárnej praxi jeseň 2018 - kongres sobota 10.11.2018 studenti a doktorandi

Zoznam prihlásených

Info:

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou.

Upozorňujeme členov KVL SR, aby si priniesli so sebou identifikačné karty (ID) člena KVL SR, nakoľko registrácia na začiatku seminára sa bude vykonávať iba elektronickou formou.

Riadni študenti 2. stupňa denného štúdia UVLF (sobota): 30,- € s DPH (podmienkou účasti študenta je zaslanie potvrdenia o návšteve školy na: kvlsr@kvlsr.sk, do: 2. 11. 2018).
Doktorandi a externí študenti UVLF Košice (sobota): 50,- € s DPH.

Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:
- v prípade použitia vzdelávacích poukazov (možná kombinácia platby) je potrebné vzdelávacie poukazy s Vaším menom priniesť priamo na miesto a odovzdať ich pri registrácii. Upozorňujeme, že v prípade nedoloženia vzdelávacích poukazov pri kombinovanej platbe, bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti.
- platba priamo na mieste bude navýšená o 20,- € za každý deň (platíte pri zaregistrovaní sa na mieste bez predchádzajúceho prihlásenia sa elektronickou prihláškou do 2. 11. 2018).

Upozorňujeme, že pri platbe (bez Vašej predchádzajúcej registrácie) sa pri navýšenom vložnom nedajú uplatniť vzdelávacie a ani iné firemné poukazy. Na seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu: 2. 11. 2018. Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná!
Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 2. 11. 2018 (vrátane).
Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 2. 11. 2018 stanovený na 20 € (storno poplatok akceptujete Vašou písomnou registráciou).
Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

Cena vložného zahŕňa: v sobotu obed, 2× občerstvenie počas prestávok, v nedeľu obed, 1× občerstvenie počas prestávok, v sobotu vstup do prednáškovej miestnosti, v nedeľu vstup do laboratórií, prenájom priestorov, certifikát. Certifikáty si budú účastníci môcť stiahnuť zo stránky KVL SR v nasledujúci týždeň po skončení kongresu a workshopu.

Ubytovanie: Individuálne.

Všetky informácie budú tiež priebežne uverejňované aj na www.kvlsr.sk.


* - povinné polia
Vaše údaje
*
*
*
*
*
*

Súhlas s podmienkami platby a propozíciami *
Prejdi do CRSZ