KVL SR Portal : Dermatológia II. - nečlen

Dermatológia II. - nečlen

Zoznam prihlásených

Info:

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez registračnú pokladňu. neplaťte bankovým prevodom, ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou.

Vložné pre členov KVL ČR (2 dni): 120 € s DPH (bez Dph 100 €; Dph 20 €)

Vložné pre nečlenov KVL SR / KVL ČR (2 dni): 200 € s DPH

Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:

(vložné je nedeliteľné a platí sa len na mieste konania pri registrácii)

• zaregistrovaním sa priamo na mieste, alebo po termíne 08.09.2017 sa vložné navyšuje o príplatok 20 €
Na kongres sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu: 08.09.2017.• Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná!

• Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 08.09.2017 (vrátane).

• Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 08.09.2017 stanovený na 20 € (storno poplatok akceptujete vašou písomnou registráciou).

• Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

Cena vložného zahŕňa: v sobotu obed, 2x občerstvenie počas prestávok, v nedeľu 1x občerstvenie počas prestávok, v sobotu aj v nedeľu vstup do prednáškovej miestnosti, výstavných priestorov, prenájom priestorov, zborník, certikát.

Certikát si budú môcť prítomní účastníci stiahnuť na stránke www.kvlsr.sk po prihlásení.

Ubytovanie: Individuálne.


Všetky informácie budú tiež priebežne uverejňované aj na www.kvlsr.sk.

V prípade Vašich otázok, týkajúcich sa kongresu DERMATOLÓGIA I., nás môžete kontaktovať buď e-mailom:
kvlsr@kvlsr.sk alebo na telefónnych číslach sekretariátu: +421 2 65 44 32 12, +421 2 65 44 32 11, +421 903 895 003, +421907 320 010.


* - povinné polia
Vaše údaje
*
*
*
*
*
*

Som člen KVL ČR *
Súhlas s podmienkami platby a propozíciami *
Prejdi do CRSZ