KVL SR Portal : Cytológia vo veterinárnej praxi - kongres sobota 17.3.2018 študenti a doktorandi

Cytológia vo veterinárnej praxi - kongres sobota 17.3.2018 študenti a doktorandi

Zoznam prihlásených

Info:

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou.

Riadni študenti 2. stupňa denného štúdia UVLF (sobota): 30,- € s DPH (podmienkou účasti študenta je zaslanie potvrdenia o návšteve školy na: kvlsr@kvlsr.sk, do: 9. 3. 2018)
Doktorandi a externí študenti UVLF Košice (sobota): 50,- € s DPH

Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:
- platba v hotovosti
- platba priamo na mieste bude navýšená o 20,- € za každý deň (platíte pri zaregistrovaní sa na mieste bez predchádzajúceho prihlásenia sa elektronickou prihláškou do 14. 3. 2018)

Na seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu: 14. 3. 2018. Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná!
Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 14. 3. 2018 (vrátane).
Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 14. 3. 2018 stanovený na 20 € (storno poplatok akceptujete Vašou písomnou registráciou).
Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

Cena vložného zahŕňa: v sobotu obed, 2x občerstvenie počas prestávok, v sobotu vstup do prednáškovej miestnosti, prenájom priestorov, certifikát. Certifikáty sa budú prítomným účastníkom odovzdávať po ukončení kongresu (sobota 17. 3. 2018 ).

Ubytovanie: Individuálne.


* - povinné polia
Vaše údaje
*
*
*
*
*
*

Súhlas s podmienkami platby a propozíciami *
Prejdi do CRSZ