KVL SR Portal : XVIII. Kongres KVL SR 25.-27.05.2018 Jasná hotel Grand - člen KVL ČR, nečlenovia, študenti

XVIII. Kongres KVL SR 25.-27.05.2018 Jasná hotel Grand - člen KVL ČR, nečlenovia, študenti

Zoznam prihlásených

Info:

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii. Všetky platby budú cez registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou.

Vložné, bez recepcie, /2 dni/ pre účastníkov:

150,- € s DPH - pre nečlenov KVL SR
/cena bez DPH 125,- € z toho DPH 25,- € /

Doktorandskí študenti a riadni študenti 2. stupňa denného štúdia UVLF Košice, VFU Brno (2 dni): 30,- € s DPH (podmienkou účasti študenta je zaslanie
potvrdenia o návšteve školy na: kvlsr@kvlsr.sk do 18. 5. 2018)

Recepcia /26.5.2018/:

40,- € účastník XVIII. Kongresu,
50,- € ostatní záujemcovia (platba je možná len v hotovosti, priamo na mieste pri registrácii), neformálne oblečenie, registrácia v sobotu 26.5.2018 do 14,00 hod.

    Pri registrácií priamo na mieste sa vložné navyšuje o 25,- €.

    Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 18.5.2018 (vrátane).

    Storno poplatok po prihlásení a neúčasti na akcii je po 18.5.2018 stanovený na 20,- € (storno poplatok akceptujete vypísaním Vašej elektronickej prihlášky - Vašou registráciou).
    Na Kongres KVL SR je možné sa prihlásiť výlučne zaslaním elektronickej prihlášky do termínu: 18.5.2018 (bez navýšenia). Telefonická, ani žiadna iná registrácia, nie je možná.
    Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mail, ktorý uvediete v prihláške.

Cena vložného zahŕňa:
zborník v elektronickej podobe, vstup do prednáškových miestností (ľubovoľný prechod medzi jednotlivými sekciami), sprievodný program, prenájom priestorov, pri skorej prezentácii do 8:00 hod. raňajky pre účastníkov, obed v sobotu, občerstvenie (v sobotu aj v nedeľu) počas prestávok, vstup do výstavných priestorov, darček.
Po ukončení odborného programu si budú môcť účastníci kongresu stiahnuť a vytlačiť certifikát na stránke www.kvlsr.sk.

KOMOROVÉ MDD pre deti (záujem o akciu MDD a účasť v Stanišovskej jaskyni a ZOO Liptovský Mikuláš je potrebné nahlásiť najneskôr do 18.5.2018 na sekretariát KVL SR Ing. Veronika Nagyová - 0903 895 003)

Ubytovanie:
individuálne, odporúčame: Hotel Grand Jasná, Demänovská Dolina, tel.: 044-5591 441-4, e-mail: hotelgrand@jasna.sk, www.grandjasna.sk, z dôvodu dohodnutej zľavy za ubytovanie je potrebné uviesť, že ste účastníkmi „veterinárskeho kongresu“. (dvojlôžková izba 86,- € s raňajkami/noc, jednolôžková izba 60,- € s raňajkami/noc, ceny sú kalkulované vrátane vstupudo wellness centra hotela).
Hotel Pošta, tel.: 044-290 1356, e-mail: reservation@hotelposta.sk, www.hotelposta.sk (dvojlôžková izba 110,- € s raňajkami/noc, jednolôžková izba 100,- € s raňajkami/noc, ceny sú kalkulované vrátane vstupu do wellness centra hotela).
Chalets Jasná: tel.: 044-290 1346, e-mail: reservation@chaletsjasna.sk, www.chaletsjasna.sk (štovrlôžkový apartmán 200,- €/noc).

Všetky informácie budú priebežne uverejňované aj na www.kongreskvlsr.sk. V prípade otázok týkajúcich sa XVI. Kongresu KVL SR, nás môžete kontaktovať e-mailom: kvlsr@kvlsr.sk alebo na telefónnych číslach: sekretariát KVL SR: 02-65 44 32 12, 0903 895 003 – Ing. V. Nagyová, 0907 320 010 - E. Fülöpová.

* - povinné polia
Vaše údaje
*
*
*
*
*
*

Na XVIII. Kongrese KVL mám záujem zúčastniť sa prevažne v sekcii/v sekciach *
Som: *
Recepcia *
Zúčastním sa benefičného BEHU DO KOPCA / VRCHU *
Zúčastním sa TENISOVÉHO TURNAJA VETERINÁRNYCH LEKÁROV *
Mám záujem KOMOROVÉ MDD *
Súhlas s podmienkami platby a propozíciami *
Prejdi do CRSZ