KVL SR Portal : Anesteziológia jar 19 nečlen

Anesteziológia jar 19 nečlen

Zoznam prihlásených

Info:

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registácii cez registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom ani poštovou poukážkou.

Upozorňujeme členov KVL SR, aby si priniesli so sebou identifikačné karty (ID) člena KVL SR, nakoľko registrácia na začiatku seminára sa bude vykonávať iba elektronickou formou.

Vložné pri elektronickej registrácii do 29.3.2019:
pre členov KVL ČR 100€ s DPH (2 dni)
pre nečlenov KVL SR/KVL ČR 200€ s DPH (2 dni)
pre riadnych študentov UVLF 30€ s DPH (2 dni)
pre doktorantov a externých študentov 50€ s DPH (2 dni)

Platbou pri zaregistrovaní sa na mieste, bez predchádzajúceho prihlásenia sa elektronickou prihláškou do 29.03.2019 sa vložné navyšuje o príplatok 20€.

Na akciu sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na www.kvlsr.sk do termínu 29.03.2019. Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná!

Storno poplatok pri neúčasti na akcii je stanovený na 20€ ( storno poplatok akceptujete Vašou písomnou registráciou )
Po odoslaní elektronicke prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške.

Cena vložného zahŕňa: v sobotu obed, 2x občerstvenie počas prestávok, v nedeľu 1x občerstvenie počas prestávky, vstup do prednáškovej miestnosti, výstavných priestorov, prenájom priestorov, zborník, certifikát.

Certifikát si budú môcť prítomní účastníci stiahnuť na stránke www.kvlsr.sk po prihlásení.

Ubytovanie: Individuálne
Všetky informácie budú tiež priebežne uberejňované aj na www.kvlsr.sk.

V prípade Vašich otázok, nás môžete kontaktovať buď e-mailom: kvlsr@kvlsr.sk alebo na telefónnych číslach sekretariátu: 02-65 44 32 12, 02-65 44 32 11, 0903 895003, 0907 320010.

Bodové ohodnotenie: 80 bodov.


* - povinné polia
Vaše údaje
*
*
*
*
*
*

Som: *
Súhlas s podmienkami platby a propozíciami *
Prejdi do CRSZ