KVL SR Portal : Flexibilná endoskopia I.a II.

Flexibilná endoskopia I.a II.

Termín konania: 04/01/2017 - 04/02/2017
Čas:
Miesto:Žilina
Organizátor:Anima
Počet bodov:180
Prejdi do CRSZ