KVL SR Portal : Zobrazovacie metódy v diagnostike - spoločenské zvieratá / Endoskopia - Workshop

Zobrazovacie metódy v diagnostike - spoločenské zvieratá / Endoskopia - Workshop

Termín konania: 03/02/2019
Čas:
Miesto:Košice
Organizátor:KVL SR
Počet bodov:45
Prejdi do CRSZ