KVL SR Portal : Nová veterinária

Nová veterinária

Termín konania: 10/27/2018 - 10/28/2018
Čas:
Miesto:Nitra
Organizátor:SAVLMZ
Počet bodov:165

Príloha:

27.-28.10.2018, Nitra, SAVLMZ, Nová Veterinária 2018, 165b, https://veterinaria.sk/
Prejdi do CRSZ