KVL SR Portal : Praktická anesteziológia /seminár + workshop/ 

Praktická anesteziológia /seminár + workshop/ 

Termín konania: 04/06/2019 - 04/07/2019
Čas:
Miesto:Bratislava
Organizátor: KVL SR, Richter Pharma, Pharmacopola
Počet bodov:80
Prejdi do CRSZ