KVL SR Portal : Odborná príprava v radiačnej ochrane 2 dni

Odborná príprava v radiačnej ochrane 2 dni

Termín konania: 05/09/2018 - 05/10/2018
Čas:
Miesto:Bratislava
Organizátor:KVL SR, URO
Počet bodov:150
Prejdi do CRSZ