KVL SR Portal : Odborný seminár spojený so ŠOS

Odborný seminár spojený so ŠOS

Termín konania: 05/11/2018 - 05/12/2018
Čas:
Miesto:Sekierska dolina Zvolen
Organizátor:ZVLHZ
Počet bodov:50
Prejdi do CRSZ