KVL SR Portal : Regionálne semináre

Regionálne semináre

Termín konania: 03/13/2019 - 03/15/2019
Čas:
Miesto:13.3.2019 Nitra 14.3.2019 Zvolen 15.3.2019 Košice
Organizátor:KVL SR
Počet bodov:40
Prejdi do CRSZ