KVL SR Portal : ŠKOLA - VEDA - PRAX

ŠKOLA - VEDA - PRAX

Termín konania: 09/17/2019 - 09/18/2019
Čas:
Miesto:UVLF v Košiciach
Organizátor:UVLF v Košiciach
Počet bodov:70

Príloha:

http://www.uvlf.sk/akcie/skola-veda-prax
Záujemcovia o konferenciu sa môžu prihlasovať do 11.09.2019 na mailová adresu k pani
MVDr. Renáte Turekovej renata.turekova@uvlf.sk
poprosíme uviesť meno a priezvisko, adresu a číslo licencie. Platba je možná prevodom alebo na mieste (poukazmi v plnej miere , alebo prevodom na č.účtu uvedeného na stránke UVLF/konferencie)


Prejdi do CRSZ