KVL SR Portal : Chov a choroby oviec a kôz

Chov a choroby oviec a kôz

Termín konania: 02/06/2019 - 02/07/2019
Čas:
Miesto: Lipt. Ján, Veľké Teriakovce  
Organizátor:ZVLHZ
Počet bodov:30
Prejdi do CRSZ