KVL SR Portal : Homeopatický špecializovaný seminár - Gastro-intestinálne poruchy u zvierat a ich riešenie homeopatickou liečbou

Homeopatický špecializovaný seminár - Gastro-intestinálne poruchy u zvierat a ich riešenie homeopatickou liečbou

Termín konania: 06/09/2018
Čas:
Miesto:Vyhne
Organizátor:Doc.Dr. Fialkovičová, Dr. Čech
Počet bodov:90

Príloha:

Prejdi do CRSZ