KVL SR Portal : Manažment prípravy kobyly na umelú insemináciu a jej praktický výkon - workshop

Manažment prípravy kobyly na umelú insemináciu a jej praktický výkon - workshop

Termín konania: 03/09/2019
Čas:
Miesto:Nitra
Organizátor:ZCHK na Slovensku, UVLF KE
Počet bodov:50
Prejdi do CRSZ