KVL SR Portal : Špecializačné vzdelávanie - Dermatológia I

Špecializačné vzdelávanie - Dermatológia I

Termín konania: 04/01/2017 - 04/02/2017
Čas:
Miesto:Bratislava
Organizátor:KVL SR
Počet bodov:170
Prejdi do CRSZ