KVL SR Portal : Interpretácia RTG lebky a chrbtice z pohľadu diagnostika a chirurga

Interpretácia RTG lebky a chrbtice z pohľadu diagnostika a chirurga

Termín konania: 04/21/2017
Čas:
Miesto:Kúpele Piešťany
Organizátor:SPDD-SAVLMZ
Počet bodov:100
Prejdi do CRSZ