KVL SR Portal : Vektormi prenášané ochorenia na Slovensku z pohľadu klinickej diagnostiky a terapie

Vektormi prenášané ochorenia na Slovensku z pohľadu klinickej diagnostiky a terapie

Termín konania: 04/07/2018 - 04/08/2018
Čas:
Miesto:Banská Bystrica, Bratislava
Organizátor:Bayer, Laboklin s.r.o.
Počet bodov:70
Prejdi do CRSZ