KVL SR Portal : Workshop inhalačnej anestézie malých zvierat

Workshop inhalačnej anestézie malých zvierat

Termín konania: 02/17/2018 - 02/18/2018
Čas:
Miesto:Žilina
Organizátor:Anima veterinárna nemocnica
Počet bodov:150
Prejdi do CRSZ