KVL SR Portal : Röntgenologia hrudnej dutiny-priklady a kazuistika

Röntgenologia hrudnej dutiny-priklady a kazuistika

Termín konania: 03/23/2019
Čas:
Miesto:Nitra
Organizátor:Atomvet, CZ
Počet bodov:40
Prejdi do CRSZ