KVL SR Portal : 1. špecializovaný homeopatický seminár pre VL

1. špecializovaný homeopatický seminár pre VL

Termín konania: 03/17/2018
Čas:
Miesto:Vyhne
Organizátor:Doc.MVDr. Mária Fialkovičová, PhD, MVDr. Pavol Čech
Počet bodov:90
Prejdi do CRSZ