KVL SR Portal : Regionálne semináre KVL SR

Regionálne semináre KVL SR

Termín konania: 10/10/2018 - 10/12/2018
Čas:
Miesto:Nitra, Zvolen, Košice
Organizátor:KVL SR
Počet bodov:40
Prejdi do CRSZ