KVL SR Portal : Praktická anestiziológia /seminár+workshop/

Praktická anestiziológia /seminár+workshop/

Termín konania: 11/09/2019 - 11/10/2019
Čas:
Miesto:Košice
Organizátor:KVL SR, Richter Pharma, Pharmacopola
Počet bodov:

Príloha:

Prejdi do CRSZ