KVL SR Portal : Odborná príprava v radiačnej ochrane 1 deň

Odborná príprava v radiačnej ochrane 1 deň

Termín konania: 05/09/2018
Čas:
Miesto:Bratislava
Organizátor:KVL SR, URO
Počet bodov:80
Prejdi do CRSZ