KVL SR Portal : Homeopatický špecializovaný seminár - Urogenitálny aparát a jeho poruchy, Kardiologické ochorenia psov a mačiek a ich riešenie homeopatickou liečbou

Homeopatický špecializovaný seminár - Urogenitálny aparát a jeho poruchy, Kardiologické ochorenia psov a mačiek a ich riešenie homeopatickou liečbou

Termín konania: 10/06/2018
Čas:
Miesto:Vyhne
Organizátor:Doc.Dr. Fialkovičová, Dr. Čech
Počet bodov:90
Prejdi do CRSZ