KVL SR Portal : Regionálne semináre KVL SR

Regionálne semináre KVL SR

Termín konania: 10/09/2019 - 10/11/2019
Čas:
Miesto:9.10.2019 Nitra 10.10.2019 Vígľaš 11.10.2019 Košice
Organizátor:KVL SR
Počet bodov:40
Prejdi do CRSZ