KVL SR Portal : Chov a choroby oviec a kôz

Chov a choroby oviec a kôz

Termín konania: 02/14/2018 - 02/15/2018
Čas:
Miesto:Liptovsjý Ján, Veľké Teriakovce
Organizátor:ZVL HZ
Počet bodov:90
Prejdi do CRSZ