KVL SR Portal : Manažment prípravy kobyly na umelú insemináciu a jej praktický výkon

Manažment prípravy kobyly na umelú insemináciu a jej praktický výkon

Termín konania: 03/02/2019
Čas:
Miesto:Košice
Organizátor:UVLF v KE
Počet bodov:

Príloha:

Prejdi do CRSZ