KVL SR Portal : Poruchy respiračného aparátu u malých zvierat a koní - Rinitídy

Poruchy respiračného aparátu u malých zvierat a koní - Rinitídy

Termín konania: 10/05/2019
Čas:
Miesto:Vyhne
Organizátor:MVDr. Čech, Doc.MVDr. Fialkovičová, PhD.
Počet bodov:40
Prejdi do CRSZ