KVL SR Portal : Pozvánka na odbornú prípravu v radiačnej ochrane určená pre veterinárnych lekárov, ktorí nemajú udelené Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Pozvánka na odbornú prípravu v radiačnej ochrane určená pre veterinárnych lekárov, ktorí nemajú udelené Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Prejdi do CRSZ