KVL SR Portal : S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 20.05.2018 vo veku 94 rokov zomrel náš bývalý člen MVDr. Jozef LAKTIŠ, CSc.

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 20.05.2018 vo veku 94 rokov zomrel náš bývalý člen MVDr. Jozef LAKTIŠ, CSc.

Pohreb sa bude konať dňa 25.05.2018 o 10:00 hod v Dome smútku v Martine
Čítajte ďalej ...
Obsah stránky nebol schválený pre publikovanie.
Prejdi do CRSZ