KVL SR Portal : Národný program eradikácie besnoty

Národný program eradikácie besnoty

Informácie o postupe humánnych lekárov a veterinárnych lekárov pri poranení človeka zvieraťom.
Čítajte ďalej ...
Prejdi do CRSZ