KVL SR Portal : Novela zákona o lieku

Novela zákona o lieku

Dňa 1.1.2018 vstúpila do účinnosti novela ( Článok č. X. z. č. 351/2017 Z.z.) zákona o lieku (362/2011 Z.z. ), ktorá umožňuje veterinárnemu lekárovi predpisovať
na veterinárny lekársky predpis humánny liek
Prejdi do CRSZ