KVL SR Portal : S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že nás navždy opustil MVDr. Juraj Koráň. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 22.5.2019 o 11.00 hodine v Košickom krematóriu- Zelený dvor.

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že nás navždy opustil MVDr. Juraj Koráň. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 22.5.2019 o 11.00 hodine v Košickom krematóriu- Zelený dvor.

Obsah stránky nebol schválený pre publikovanie.
Prejdi do CRSZ