KVL SR Portal : Aktualizácia zoznamu tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek do EÚ

Aktualizácia zoznamu tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek do EÚ

Psy, mačky alebo fretky sa môžu dovážať do Únie iba ak je územie alebo tretia krajina, z ktorej pochádzajú, a všetky územia alebo tretie krajiny ich tranzitu, uvedené v jednom z týchto zoznamov:

- časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010
- prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013
- prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/659

Vykonávacie rozhodnutie komisie 2019-294.pdfVykonávacie rozhodnutie komisie 2019-294.pdf
Príloha II k Nariadeniu EÚ 2010-206.pdfPríloha II k Nariadeniu EÚ 2010-206.pdf
Príloha II k Vykonávaciemu Nariadeniu Komisie(EÚ) 2013-577.pdfPríloha II k Vykonávaciemu Nariadeniu Komisie(EÚ) 2013-577.pdf
Príloha I k Vykonávciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018-659.pdfPríloha I k Vykonávciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018-659.pdfPrejdi do CRSZ