KVL SR Portal : Pozvánka na odbornú prípravu v radiačnej ochrane určená pre veterinárnych lekárov, ktorí majú udelené osvedčenie na neurčitý čas.

Pozvánka na odbornú prípravu v radiačnej ochrane určená pre veterinárnych lekárov, ktorí majú udelené osvedčenie na neurčitý čas.

Prejdi do CRSZ